Odprawa katechetyczna 2022/2023

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
W tym roku odprawa będzie wspólna dla wszystkich uczących w szkołach nauczycieli religii oraz dla księży proboszczów i wikariuszy, braci i sióstr zakonnych. Rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą świętą pod przewodnictwem metropolity warszawskiego

PROGRAM

10.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza

11.15 – Referat ks. prof. dr. hab. Mariana Zająca, dziekana wydziału katechetyki integralnej na KUL

12.00 – wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Kuratora Oświaty

12.10 – ks. dr Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży – omówienie pracy katechetycznej w nowym roku szkolnym.

12.40 – Słowo pasterskie i błogosławieństwo katechetów – kard. Kazimierz Nycz