Prezentacja II tomu książki “Upili się młodym winem”

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
To cenny przyczynek do historii Odnowy w Duchu Świętym w Polsce w latach 1979-1988 autorstwa Małgorzaty i Marka Nowickich

Autorzy zapraszają do duchowej podróży po ostatniej dekadzie komunistycznej Polski: od Magdalenki, gdzie w 1979 r. charyzmatycy zawiązali ogólnopolski zespół koordynacyjny co okazało się ważną cezurą dla historii Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, przez Jasną Górę, gdzie w 1983 r.  odbył się I Kongres Odnowy, który był najważniejszym wydarzeniem w dziejach polskiej Odnowy lat osiemdziesiątych XX wieku, aż do Gniezna, gdzie w 1988 r. odbył się II Kongres Odnowy tuż przed tym, jak w 1989 r. zmieniły się radykalnie warunki funkcjonowania Kościoła i Odnowy.

Te miejsca i daty wyznaczają cezurę II tomu oraz jego punkt kulminacyjny.

Główną strukturę książki stanowią 24 eseje podzielone po osiem na trzy rozdziały