Sesja “Prowadzeni przez Ducha”

Miejsce: Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum
Organizator: o. Robert Wawer SJ - Sekretarz AKW Collegium Bobolanum

Sesja akademicka z okazji z okazji 400. rocznicy kanonizacji św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Teresy od Jezusa, św. Filipa Nereusza i św. Izydora Oracza rozpocznie się o godz. 10:00.

Sympozjum “Życie jako wartość i zadanie”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jednodniowe, ogólnopolskie sympozjum poświęcone promocji życia oraz zadaniom różnych środowisk związanych z kształtowaniem pozytywnych postaw wobec życia.

Sympozjum “Życie jako wartość i jako zadanie”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sympozjum rozpocznie się po Mszy świętej pod przewodnictwem metropolity warszawskiego w kościele bł. Edwarda Detkensa.

Wspólne czytanie książki “Pamięć i tożsamość”

Miejsce: Centrum Myśli Jana Pawła II

Centrum Myśli JP II zaprasza na wspólne warsztatowe czytanie książki “Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II. Spotkania odbędą się 26 maja oraz 7 i 23 czerwca o godz. 17:00.

Koncert “Miastu i światu”

Miejsce: Warszawa

Tematem koncertu są słowa Jana Pawła II “Nie lękajcie się”. Warstwa merytoryczna zostanie uzupełniona o akcenty wyrażające solidarność z Ukrainą, w tym m.in. pieśni w języku ukraińskim

“Odkupienie” na Forum Filmów Nie-Zwyczajnych

Miejsce: Dobre Miejsce. Katolickie Centrum Kultury

O godz. 18:00 projekcja filmu, a później spotkanie, które poprowadzi o. dr Marek Kotyński CSsR, filmoznawca, teolog duchowości oraz wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie.