Koncert “Miastu i światu”

Miejsce: Warszawa

Tematem koncertu są słowa Jana Pawła II “Nie lękajcie się”. Warstwa merytoryczna zostanie uzupełniona o akcenty wyrażające solidarność z Ukrainą, w tym m.in. pieśni w języku ukraińskim