Sesja “Prowadzeni przez Ducha”

Miejsce: Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum
Organizator: o. Robert Wawer SJ - Sekretarz AKW Collegium Bobolanum

Sesja akademicka z okazji z okazji 400. rocznicy kanonizacji św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Teresy od Jezusa, św. Filipa Nereusza i św. Izydora Oracza rozpocznie się o godz. 10:00.

Sympozjum “Życie jako wartość i zadanie”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jednodniowe, ogólnopolskie sympozjum poświęcone promocji życia oraz zadaniom różnych środowisk związanych z kształtowaniem pozytywnych postaw wobec życia.

Sympozjum “Życie jako wartość i jako zadanie”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sympozjum rozpocznie się po Mszy świętej pod przewodnictwem metropolity warszawskiego w kościele bł. Edwarda Detkensa.